O nás

Zabýváme se tvorbou vlastního autorského software, a to zejména internetovými aplikacemi - vývojem databázových aplikací, webových stránek, včetně rozsáhlejších portálů a e-shopů. Důraz klademe na responzivitu - tedy čitelnost našich webů i na různých mobilních platformách.

Společnost SW-NET vznikla v roce 1991 (původně pod jménem VH-Info systém či ASWA) jako volné sdružení nadšenců do programování - a to v době, kdy se počítačích mluvilo téměř šeptem a v povědomí lidí byly známy pouze velké sálové počítače a pár šťastlivců mělo doma první osobní počítače ATARI, ZX-Spektrum a pod. Postupem doby jsme se vyprofilovali do skupiny programátorů a analytiků, která vyrábí software na zakázku do všech odvětvích společnosti - do soukromého sektoru i do státní správy. Za uplynulých 25 let své existence máme za sebou zkušenosti z vývoje malých i větších systému. Vždy bylo naším prvotním heslem "Vytvoř SW pro zákazníka a ušij ho na míru". Jednou z hlavních výhod našeho SW je cena, která je stanovena pouze za to, co uživatel skutečně požaduje. Zjednodušeně řečeno platíte pouze za to, co si opravdu objednáte. Neplatíte za rozsáhlé projekty, jejichž funkčnost využijete minimálně. Každoročně vytváříme řadu různých samostatných zakázek při plné spokojenosti uživatelů.

Naší specializací je:

- tvorba databázového, technického a administrativního software
- tvorba WWW stránek, webových prezentací, internetových aplikací a produktů a to vytvářených zákazníkovi na míru dle specifických požadavků a potřeb.


Právní sdělení

Provozovatelem internetových stránek na doméně sw-net.cz je Ing. Vladimír Holý, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., Autorský zákon oprávněno vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel"). Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.sw-net.cz. Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tyto Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.sw-net.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak. Obsah těchto internetových www stránek je bez jakýchkoliv záruk. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, způsobené jejím používáním. Funkčnost stránek závisí na použité výpočetní technice a příslušném prezentačním software uživatele, za případnou nefunkčnost nebo chybnou funkčnost stránek nebereme žádnou zodpovědnost. Vzhledem k ověření funkceschopnosti produktů na různé výpočetní technice a různém prezentačním software považujeme používání produktu za bezpečné. Na těchto www stránkách jsou umístěny chráněné značky našich dodávajících firem. Tyto značky jsou vlastnictvím příslušných majitelů. Všechna práva k těmto značkám jsou vyhrazena. Naše www stránky obsahují odkazy na www stránky jiných firem. Ing. Vladimír Holý nenese žádnou odpovědnost za obsah takto odkazovaných stran a neodpovídá za jakékoliv škody způsobené event. návštěvou těchto stránek. Tyto www stránky jsou nezávislé na naši www prezentaci a neručíme za jejich obsah a formy prezentace. Provozovatel zakazuje obsah její vlastní www prezentace distribuovat, prodávat či jinak využívat za finanční odměnu.

Přístupnost

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu. Obsahová stránka prezentace je vytvořena v souladu se standardy W3, vizuální stránka prezentace pak s využitím HTML, JavaScript a CSS. Na našem serveru jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z důvodů, že buď obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, pak doporučujeme jejich stažení. Formát PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné si zdarma stáhnout Adobe Reader:.

Inovujeme

Z vlastní aktivity i na přání klienta inovujeme naše SW produkty

Zdokonalujeme

Zdokonalujeme a inovujeme technologie pro vývoj našich aplikací

Inspirujeme se

Inspirujeme se novými poznatky současného vývoje IT